Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logotypy-na-str-int-1.bmp

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach projektu Promyk Słońca dają dzieciom i młodzieży możliwość spędzania czasu w sposób ciekawy i pożyteczny.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *