Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logotypy-na-str-int-1.bmp

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Profilaktyka uzależnień to świadome działanie mające na celu zapobieganie niekorzystnym zachowaniom u dzieci i młodzieży, które mogą prowadzić do ich uzależnienia. Profilaktyka uzależnień jest działaniem wspierającym proces edukacyjny i ściśle z nim powiązanym. Jego celem jest zapobieganie lub opóźnianie narażenia młodych ludzi na działanie narkotyków. W tym celu nauczyciel przekazał uczestnikom rzetelne informacje na temat skutków zażywania substancji uzależniających poprzez ciekawe zajęcia edukacyjne, promując jednocześnie zdrowy tryb życia, kształtując postawę dbającą o zdrowie dzieci i młodzieży. Zajęcia rozwijają także umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem i frustracją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *