Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Socjoterapia jest jedną z metod terapii zajęciowej, której celem jest włączanie różnych osób w życie społeczne. Oddziaływanie grupy i procesy związane z jej obecnością mają charakter wychowawczy i rozwojowy. Metody i techniki stosowane na zajęciach pozwalają uczestnikom na przyjęcie pozytywnych zachowań i trenują umiejętności społeczne. Działalność socjoterapeutyczna jest zatem szansą na poprawę funkcjonowania grupy społecznej. Głównym celem terapii socjoterapeutycznej w naszym projekcie jest rozwój umiejętności społecznych, takich jak pewność siebie, komunikacja, budowanie relacji, tworzenie pozytywnych relacji, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, budowanie poczucia własnej wartości i tożsamości, poznawanie swoich mocnych i słabych stron, współpraca z grupą, radzenie sobie z emocjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *