Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem świetlicy środowiskowej jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju oraz zagospodarowanie im czasu wolnego w sposób zorganizowany i pożyteczny. Uczestnicy projektu Promyk Słońca biorą udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, socjoterapeutycznych i z dziedziny profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem problematyki alkoholowej i promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia edukacyjne rozwijają zdolności poznawcze i zainteresowania uczestników, umiejętności współpracy w grupie, poczucie współodpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Właściwa forma zajęć wpływa na poznawanie przez uczestników projektu swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *