Bank Wzajemnej Pomocy

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Dzierzążnia

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia powstało 14 grudnia 2007 r. z inicjatywy pana Czesława Gąseckiego, który jest obecnie Prezesem Stowarzyszenia. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostaliśmy zarejestrowani w dniu 26.02.2008 r.

Skład Zarządu Stowarzyszenia to:
– Czesław Gąsecki – prezes,
– Alina Kołakowska – wiceprezes,
– Elżbieta Nużyńska – sekretarz,
– Teresa – Bożena Kozłowska – skarbnik.

Stowarzyszenie w ciągu siedmiu lat swojej działalności podjęło szereg inicjatyw służących poprawie życia mieszkańców Gminy Dzierzążnia, od najmłodszych do najstarszych.

Od początku istnienia Stowarzyszenie otrzymało duże wsparcie od księdza proboszcza Wiesława Malinowskiego, który promował naszą działalność oraz pomagał w zebraniu chętnych do udziału w projektach.

W maju 2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności utworzyliśmy Klub Seniora – Zawsze młodzi, który działa do tej pory. Na początku do Klubu należało 15 osób. Seniorzy spotykali się w każdą sobotę po 2 godziny.