Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Dzierzążnia

Bank Wzajemnej Pomocy

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Dzierzążnia
Dzierzążnia 33 (budynek GS)
09-164 Dzierzążnia 

Tel. 606 967 562

dzisto@wp.pl

 

Zadzwoń przez Skype do stowarzyszenia Friling:

Gimnastyka korekcyjna dla seniorów

We wtorki prowadzone są zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej dla seniorów w ramach projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”. Jak widać na zdjęciach seniorzy aktywnie i wytrwale ćwiczą na zajęciach, a humory im dopisują.

Wiosenne porządki w „Banku Wzajemnej Pomocy”

W ramach realizacji projektu „Bank Wzajemnej Pomocy” seniorzy świadczą sobie wzajemnie pomoc,  tym razem w pracach związanych z wiosennymi  porządkami. Wspólna praca na rzecz innych integruje, budzi zadowolenie i satysfakcję. Mamy nadzieję, że tego typu działania seniorów  będą kontynuowane po zakończeniu projektu.Zdjęcia w galerii .

Ostatki w Domu Seniora

W ostatki 9 lutego  2016 roku uczestnicy projektu „Bank Wzajemnej Pomocy” w  specjalnych przebraniach wystąpili ponownie w Domu Seniora nad Płonką w Zdziarze Wielkim. Swoim występem sprawili radość mieszkańcom Domu Seniora.

Projekt norweski

Głównym celem projektu o nawiązaniu współpracy dwustronnej  była promocja wolontariatu wśród seniorów. Zdobyte podczas wizyt studyjnych informacje i opracowane materiały przyczyniły się do zwiększenia aktywności i świadomości osób starszych.

Wizyta delegacji polskiej w Norwegii miała miejsce w dniach 5-8 sierpień 2015r. Podczas wizyty w Organizacji Frivillig przewodnicząca organizacji opowiedziała o początkach tutejszej działalności wolontariackiej. Pozyskanie miejsca i funduszy na prowadzenie centrum wolontariackiego wymagało dużo wysiłku, ale aktywność społeczna lokalnej ludności, pomoc Kościoła i lokalnych władz sprawiły, że teraz miejsce to tętni życiem i ma wielu wolontariuszy. Osoba prowadząca placówkę otrzymuje wynagrodzenie w 50% finansowane przez władze państwowe a pozostałe 50% pensji pochodzi z zarobkowej działalności centrum wolontariackiego. W placówce znajduje się kilka pomieszczeń, które służą do organizacji spotkań towarzyskich, pracy oraz wystawy produktów, które można nabyć za niewielką kwotę. Placówka otrzymuje mnóstwo darów od lokalnej ludności, są to zwykle rzeczy codziennego użytku, które nadają się wciąż do wykorzystania. Dzięki temu powstał dział typu „second hand”, w którym można zakupić te produkty. Asortyment jest bardzo szeroki, można tu znaleźć odzież, porcelanę, naczynia, biżuterię, zabawki dziecięce, książki, płyty, drobny sprzęt AGD, pamiątki i ozdoby. Chcemy podobne rozwiązanie zastosować w naszej organizacji.

W budynku Frivilligenssentralen znajdują się pracownie – warsztat do naprawy drobnych urządzeń i przedmiotów codziennego użytku oraz pracownia krawiecka. Majsterkowanie jest dodatkowym źródłem dochodu, podobnie uszyte w centrum pościele, firany, fartuszki czy torby. Placówka często dostaje za darmo materiały do pracy od fabryk. Jedynym kosztem jest odbiór we własnym zakresie. Wolontariusze mają zorganizowany tydzień pracy i ustalony grafik z zaplanowanymi czynnościami. Oprócz pracy w placówce wolontariusze pomagają osobom starszym w ich czynnościach domowych np. koszeniu trawnika, myciu okien, przeprowadzkach, sprzątaniu. Ponieważ osoby starsze wiedzą, że pieniądze idą na cele charytatywne, ich datki za wykonaną pracę często są wyższe niż zwykle. Dzień pracy kończył się wspólnym posiłkiem i rozmową.

Podczas naszego pobytu w Norwegii mieliśmy okazję uczestniczyć we wszystkich organizowanych zajęciach i spotkaniach oraz pomagać wolontariuszom w ich pracy. Grupa naszych wolontariuszy została rozdzielona i w towarzystwie członków organizacji Frivillig wzięliśmy czynny udział w udzielaniu pomocy potrzebującym i odbieraniu paczek od darczyńców. Otrzymane dary segregowaliśmy, porządkowaliśmy, przygotowywaliśmy do użytku dla kolejnych nabywców. Dzięki miłej atmosferze i zajęciach w grupie praca miała przyjemny charakter i dawała wszystkim uczestnikom wiele radości i satysfakcji.

Głównym problemem jaki zaobserwowaliśmy w Norwegii jest starzenie się społeczeństwa i samotność osób starszych, które często wstydzą się przyznać do tego faktu. Możliwość wspólnej pracy wolontariackiej umożliwia im aktywne spędzenie wolnego czasu i dodatkowo zapewnia towarzystwo.

Mieliśmy okazję zobaczyć centra pomocy oraz specjalnie zaaranżowane dla osób starszych osiedla z opieką pielęgniarską. Państwo norweskie ma bardzo dobrze rozwiniętą opiekę społeczną.

W dniach 25.10-28.10.2015r. odwiedzili nas goście  z Norwegii. Zmiana terminu była spowodowana prośbą członków organizacji Frivillig, ponieważ po okresie wakacyjnym w ich centrum było więcej pracy niż zwykle.  Zajęcia i spotkania odbywały się w wynajętej sali „Delfin” (Dzierzążnia 41 A), aby mieszkańcy gminy mieli łatwiejszy dojazd i chętnie przybyli na zajęcia. Pierwszego dnia podczas spotkania zapoznawczego z gośćmi przedstawiliśmy seniorom cel projektu, pomysł nawiązania współpracy oraz możliwości rozwoju wolontariatu. Po wspólnych zajęciach spotkaliśmy się w mniejszym gronie, aby omówić rozwiązania, które można przenieść do naszej organizacji. Projekt dotyczył nawiązania współpracy dwustronnej i podniósł jakość realizowanych dotychczas działań w ramach projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”. Partner zwiększył naszą wiedzę nt wolontariatu wśród osób starszych. Wiedza i doświadczenie członków Frivilligenssentralen stały się dla nas inspiracją do zastosowania podobnych rozwiązań w funkcjonowaniu centrum. Wspólne dyskusje nt obrazu seniora wolontariusza, jego potrzeb doprowadziły nas do następujących wniosków. Starzenie się społeczeństwa wydaje się nieuniknione, mamy jednak wpływ na funkcjonowanie tej grupy ludzi poprzez nieustanną pracę i zachęcanie ich do aktywności. Nawiązanie współpracy i wspólne spotkania były ważnym wydarzeniem dla lokalnej ludności i będziemy się starać o takie spotkania jak najczęściej prosząc seniorów również o zachęcanie do udziału swoich znajomych. Drugiego dnia miało miejsce spotkanie z władzami lokalnymi Gminy Dzierzążnia: wójtem.  sołtysami, radnymi, kierowniczką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wolontariuszami z Klubu Seniora Zawsze Młodzi co podniosło prestiż spotkania. Dzięki wydanym broszurom i zaproszeniom na spotkanie przybyli przedstawiciele  wszystkich 30 wiosek należących do Gminy Dzierzążnia. Przewodnicząca organizacji Frivillig opowiedziała o zasadach działania centrum wolontariackiego, zaletach uczestnictwa w wolontariacie i zachęcała seniorów do dalszej aktywności. Zdjęcia przybliżyły seniorom obraz centrum Frivillig, uczestników i organizowanych zajęć. Została wystosowana też formalna prośba do władz lokalnych o wsparcie wolontariatu. W Norwegii dzięki sfinansowaniu 50% pensji jednej osoby, która prowadzi centrum wolontariackie oszczędzony zostaje koszt pracy innych osób i opieki socjalnej, ponieważ wolontariusze pomagają sobie dobrowolnie. Prezes naszego Stowarzyszenia przedstawił krótką historię naszej działalności, motywując seniorów do wspólnej aktywności, dzięki czemu mogą oni zyskać bezpłatną pomoc w czynnościach codziennych i spędzać miło czas na wspólnych spotkaniach i zajęciach.  Spotkanie zakończyło się wyróżnieniem najbardziej aktywnego wolontariusza ze Stowarzyszenia Na Rzecz Gminy Dzierzążnia. Po spotkaniu odwiedziliśmy pobliskie Centrum Wolontariackie w Płońsku, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Trzeciego dnia zorganizowaliśmy zajęcia kulinarne (wspólne gotowanie) ukierunkowane na wdrażanie prawidłowych zasad żywieniowych  oraz wspólnie zwiedzaliśmy najbardziej atrakcyjne miejsca w okolicy. Goście i seniorzy spędzili miło czas podczas tych spotkań, co miało być zachętą do dalszej współpracy. Dzięki połączeniu poprzez komunikator Skype mamy możliwość kontaktu podczas prowadzonych zajęć. Chcemy w ten sposób utrzymać stały kontakt i w miarę możliwości organizować podobne zajęcia u  siebie. Członkowie Frivillig podeszli do tego tematu z entuzjazmem stwierdzając, że nasze zajęcia również są dla nich inspiracją i wiele aspektów, które zaobserwowali u nas zastosują u siebie.

Szkolenie dla uczestników projektu

Uprzejmie zapraszamy uczestników projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”  do udziału w szkoleniu  z Panią mecenas Anną Uznańską na temat przepisów prawnych dla osób starszych i chorych oraz dla ich opiekunów. Szkolenie odbędzie się w dniu 29.02.2016 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Dzierzążni 33.

Bezpłatne porady prawne dla uczestników projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”

W dniu 04 lutego 2016 roku od godziny 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia prowadzone będą bezpłatne porady prawne dla uczestników projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej prosimy o zapisywanie się pod nr telefonu 606 967 562.

Jasełka w Domu Seniora nad Płonką w Zdziarze

W dniu 24.01.2016 roku w godzinach popołudniowych seniorzy i wolontariusze z Gimnazjum w Dzierzążni – uczestnicy projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”  przedstawili program jasełkowy w Domu Seniora nad Płonką w Zdziarze. Występ przygotowała Pani Maria Kopczyńska. Po występach była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń.  Całe spotkanie przebiegło w  podniosłej i wzruszającej atmosferze, miało duży wymiar edukacyjny.  Seniorzy  i wolontariusze zostali poproszeni o przygotowanie kolejnych programów artystycznych w Domu Seniora w Staroźrebach. Zdjęcia w galerii

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia

W dniu 12.12.2015 roku o godzinie 18.00 w Restauracji „Marko” w Dzierzążni rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia, a szczególnie uczestników projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”. Wzięło w nim udział wiele osób, oprócz członków Stowarzyszenia wielu zaproszonych gości: Pan Witold Pająk- wójt Gminy Dzierzążnia, ksiądz Wiesław Malinowski- Proboszcz parafii w Skołatowie, Pan  Franciszek Goszczyński- Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni, Spotkanie rozpoczęło się występem jasełkowym seniorów i wolontariuszy – uczniów Gimnazjum w Dzierzążni,  którzy biorą udział w w/w projekcie. Występ przygotowała Pani Maria Kopczyńska.

Pan Czesław Gąsecki - Prezes Stowarzyszenia przywitał wszystkich zebranych, podziękował za przybycie i  dotychczasową współpracę. Złożył życzenia imieninowe księdzu Wiesławowi Malinowskiemu. Wszyscy odśpiewali 100 lat. Następnie poprosił wszystkich o uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłego tuż przed świętami Pana Mariana Jaworskiego, długoletniego członka stowarzyszenia i działającego przy Stowarzyszeniu Klubu Seniora – Zawsze Młodzi. Podkreślił jego zasługi dla Stowarzyszenia, działalność w Komisji Rewizyjnej oraz aktywne angażowanie się w realizację wielu projektów Stowarzyszenia. Dodał, iż Pan Jaworski w październiku tego roku w czasie wizyty gości z Norwegii uzyskał pierwsze miejsce w konkursie „Wolontariusz Klubu Seniora – Zawsze Młodzi”. Prezes Stowarzyszenia w kilku zdaniach zrelacjonował działalność Stowarzyszenia w  2015 roku: prowadzenie projektu dla seniorów i opiekunów „Bank Wzajemnej Pomocy”, projektu dotyczącego nawiązania współpracy z organizacją Frivillig w Norwegii,   projektu dla dzieci i młodzieży: „Promyk słońca” oraz prowadzenie  w ramach wolontariatu we współpracy z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzążni bezpłatnej dystrybucji żywności dla mieszkańców gminy Dzierzążnia uzyskiwanej z Banku Żywności w Ciechanowie.

Pan Gąsecki poprosił przybyłych gości o słowo wstępne. Proboszcz Wiesław Malinowski w swoim przemówieniu nawiązał do istoty Świat Bożego Narodzenia,  życzył członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim zebranym  dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.. Pan Witold Pająk – Wójt Gminy Dzierzążnia podziękował członkom Stowarzyszenia za aktywną działalność na rzecz gminy  oraz  zadeklarował chęci dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem. Podobną deklarację złożył pan Franciszek Goszczyński - dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem oraz indywidualnie złożyli sobie życzenia. Po spożyciu pysznej kolacji przy akompaniamencie pana organisty oraz pod kierownictwem Pani Marii Kopczyńskiej śpiewano kolędy oraz dyskutowano w mniejszych grupach. Spotkanie przebiegało w bardzo  miłej i podniosłej atmosferze,  zakończyło się  w późnych godzinach  nocnych. Zdjęcia w galerii

Pomoc gimnazjalistek

W ramach realizowanego projektu "Bank Wzajemnej Pomocy" Seniorzy są wspierani przez gimnazjalistki  z Dzierzążni, które m.in sprzątają sale, myją okna, pieką frytki lub ciastka dla seniorów".

Przegląd ludowych zespołów artystycznych

W dniu 20 września 2015 roku uczestnicy projektu „Bank Wzajemnej Pomocy” wystąpili w czasie X jesiennego jarmarku „Od pola do stołu” w przeglądzie ludowych zespołów artystycznych .  Seniorzy zaprezentowali dwie piosenki w strojach zakupionych  m.in. z funduszy EOG.

Więcej artykułów…

 1. VII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej w Mławie
 2. Wycieczka do Ciechanowa
 3. Grill warzywny
 4. Marsz Gwiaździsty
 5. Ogólnopolska Zbiórka Żywności
 6. Harmonogram zajęć w marcu 2015 roku w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy dla seniorów
 7. Harmonogram zajęć dla grupy opiekunów w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy w marcu 2015 roku
 8. Harmonogram zajęć w grudniu 2014 roku w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy dla seniorów
 9. Harmonogram zajęć dla grupy opiekunów w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy w grudniu 2014 roku
 10. Harmonogram zajęć w listopadzie 2014 roku w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy dla seniorów
 11. Harmonogram zajęć dla grupy opiekunów w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy w listopadzie 2014 roku
 12. Harmonogram zajęć w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy dla seniorów w październiku 2014 roku
 13. Harmonogram zajęć dla grupy opiekunów w ramach realizacji projektu Bank Wzajemnej Pomocy na październik 2014 roku
 14. Dożynki Parafialne w Skołatowie
 15. Aktualny harmonogram zajęć z psychologiem w ramach realizowanego projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”
 16. Wspólne śpiewanie
 17. Zasady prawidłowego odżywiania...
 18. Kurs masażu klasycznego
 19. Masaże dla seniorów
 20. Harmonogram zajęć z psychologiem
 21. Harmonogram zajęć dla grupy opiekunów w lipcu 2014 roku w ramach realizacji projektu "Bank Wzajemnej Pomocy"
 22. Harmonogram zajęć dla seniorów w lipcu 2014 roku w ramach realizacji projektu „Bank Wzajemnej Pomocy”
 23. Spotkanie integracyjne Seniorów
 24. Rajd rowerowy dla Seniorów
 25. Rajd rowerowy
 26. Harmonogram zajęć w ramach realizacji projektu „Bank Wzajemnej Pomocy” dla seniorów
 27. Harmonogram zajęć dla grupy opiekunów w ramach realizacji projektu Bank wzajemnej pomocy na czerwiec i lipiec 2014 roku
 28. Grupa rezerwowa
 29. Pierwsza pomoc medyczna - kolejne szkolenie
 30. Pierwsza pomoc medyczna
 31. Spotkanie seniorów

Podkategorie